کارخانه فولاد میانه با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت دقایقی پیش افتتاح شد

کارخانه فولاد میانه با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت دقایقی پیش افتتاح شد

1396-7-22 ( 1 سال پیش ) دسته خبری : اخبار صنعت و معدن ایران

گزارش شاتا این کارخانه با ظرفیت سالانه 800 هزار تن از جمله طرح های بومی با فناوری ایرانی (پِرِد) است که تاکنون 22 هزار تن تولید داشته است.

میزان سرمایه گذاری برای ساخت این کارخانه، 280 میلیارد تومان بوده است و با بهره برداری از این واحد، 250 نفر به طور مستقیم و 750 نفر به طور غیر مستقیم صاحب شغل شدند.

میانگین خلوص آهن اسفنجی تولیدی 95 درصد بوده و در برخی روزها به بیش از 97 درصد رسیده است.

در ساخت این کارخانه، 300 شرکت داخلی مشارکت داشته اند و در اجرای آن از نیروهای بومی استفاده شده اس

منبع / نویسنده : شاتا

بازگشت