سال نو مبارک

یا مُقَلِّب القُلوبِ و الاَبصار یا مُدَبِرالیلِ و النَهار
یا مُحَوِل الحَولِ و الاَحوال حَوِل حالنِا الی اَحسَنِ الحال
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد را به تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت
را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای شماعزیزان مسئلت مینماییم.
کانــی فرآورکاســـپین هونام