پروژه های سال 97 و 98

لیست پروژه های مهم سال 97 و 98

ردیفشرح پروژهکارفرمانوع همکاریوضعیت
1 ساخت و طراحی همزن و لوازم یدکی Agitatorشرکت فکور صنعت تهرانEPCدر حال بهره برداری
2ساخت سیستم انتقال مواد پروژه کارخانه آهک سبزوارشرکت پارس هستی آسیاPCدر حال انجام
3ساخت فیدر ویبره پروژه کارخانه آهک سبزوارشرکت پارس هستی آسیا
PCدر حال انجام
4ساخت همزن Agitatorشرکت کاوش جوش PCدر حال بهره برداری
5ساخت و طراحی همزن Agitator
شرکت گهرروش سیرجانEPCدر حال انجام
6ساخت و طراحی همزن Agitator SX
شرکت زاگرس پادEPCدر حال انجام
7
خدمات مهندسي و مشاوره پروژه تجهیزات :
Roler table, Rotary Table, Sand-filling & Scarfing
شرکت فولاد جهان آرا اروندEPCدر حال انجام
8
خدمات مهندسي و مشاوره پروژه تجهیزات :
Ladle Vertical Preheater & Dryer, On-line Vertical Ladle Dryer, Ladle Horizontal Preheater & Tundish Dryer
با همکاری شركت مهندسي پرنیان صنعت اطلس
شرکت فولاد جهان آرا اروند
EPC
در حال انجام