پروژه های سال 99

لیست پروژه های مهم سال 99


ردیفشرح پروژهکارفرمانوع همکاریوضعیت
1ساخت و طراحی همزن Agitator
دو دستگاه همزن Agitator به همراه قطعات یدکی یک ساله
برای پروژه احداث تاسیسات مدیریت اب و  باطله کارخانه تعلیظ مس دره زار
شرکت ساب نیروEPC
در حال انجام
2ساخت و طراحی همزن Agitator
چهار دستگاه همزن Agitator به
 همراه قطعات یدکی
برای پروژه احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن سنگان
شرکت فکور صنعت تهرانEPCدر حال انجام
3ساخت و طراحی همزن Agitator
چهار دستگاه همزن Agitator به
 همراه قطعات یدکی
شرکت فکور صنعت تهران
EPC
در حال انجام
4یک دستگاه تیکنر و سیستم ماده سازی و تزریق فلوکولانت و متعلقات
شرکت پیمانکاری ساختمان
و نصب ماشین آلات فولاد صنعت دارا
EPCدر حال انجام
5ساخت و طراحی همزن Agitator
3 دستگاه همزن سیستم فلوکولانت به همراه تمامی متعلقات
شرکت فولاد سیرجان ایرانیانEPCدر حال بهره برداری
6ساخت و طراحی همزن Agitator
2 دستگاه همزن سیستم فلوکولانت به همراه تمامی متعلقات

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
EPC
در حال انجام
7
ساخت و طراحی همزن Static Mixer
3 دستگاه همزن استاتیک میکسر برای پروژه تصفیه آب شرکت پتروشیمی کچساران
شرکت ماشین سازی ویژهEPCدر حال انجام