مطالعات امکان سنجیتهیه طرح های امکان سنجی یا Feasibility Study  برای شروع طرح های سرمایه گذاری بسیار اهمیت دارد . شرکت مینتک آمادگی تهیه طرح های امکان سنجی پروژه های صنعتی بر پایه دانش مهندسی و طراحی خود را دارد.
تیم مهندسی و اقتصادی این شرکت تهیه طرح های امکان سنجی را به عنوان یکی از خدمات اولیه جهت کمک به تصمیم گیری صاحبان سرمایه برای آشنایی باطرح ، شاخص های مالی و اقتصادی و بازار  مصرف و صادرات در اختیار سرمایه گذاران و شرکتهای صنعتی قرار میدهد.

برخی از طرح های که در این شرکت تهیه شده اند به شرح زیر میباشند:
1. طرح ایجاد کارخانه تولید آهک و تولید آهک کلسینه شرکت سیمان هرمزگان به ظرفیت 500 تن در روز و به ارزش تقریبی 600.000.000.000 (ششصد میلیارد ريال) در سال 1393
2. طرح احداث کارخانه تولید صفحات گچی شرکت سپید گچ ساوه به ظرفیت 15 میلیون متر مربع در سال و به ارزش تقریبی  950.000.000.000 ( نهصد و پنجاه میلیون ريال) در سال 1393
*3. طرح احداث کارخانه تولید صفحات سیمانی به ظرفیت 2.5 میلیون متر مربع و به ارزش تقریبی  540.000.000.000 ( پانصد و چهل میلیارد ريال) در سال 1394
4. طرح احداث کارخانه تولید کربنات کلسیم رسوبی شرکت پرشین معدن (هلدینگ پرشین) به ظرفیت 300 هزار تن در سال و به ارزش تقریبی 1.540.000.000.000 (یک هزارو پانصد و چهل میلیارد ريال) در سال 1394
*5. طرحی پایه و تفصیلی طرح احداث کارخانه تولید کنسانتره مس به روش سمانتاسیون و با ظرفیت 1700 تن کنسانتره در سال به ارزش تقریبی 89.000.000.000 (هشتاد و نه میلیارد ریال) در سال 95
*6. طرح پایه و مطالعات طرح احداث کارخانه تولید کنسانتره مس به روش سمتاسیون و با ظرفیت 5000 تن کنسانتره در سال و به ارزش تقریبی 230.000.000.000 (دویست و سی میلیارد ریال) در سال 95
*7. طراحی مفهومی و مطالعات طرح احداث احداث کارخانه تولید مس کاتد به روش   SX/EW + TANK LEACHING با ظرفیت 4500 تن در سال مس کاتد به ارزش تقریبی 760.000.000.000 ( هفتصد و شصت میلیارد ريال) در سال 95
*8. تهیه طرح و مطالعات امکان سنجی طرح احداث کارخانه تولید آهک به روش مشارکتی به ظرفیت 500 تن در روز به ارزش تقریبی 640.000.000.000 (ششصد و چهل میلیارد ریال) در سال 95

*توجه: لطفا برای دریافت گزارش کامل با ما تماس بگیرید