شرکت AES 
شرکت AES
حلقه پایانی سیستمهای بازیابی آب در کارخانجات فرآوری مواد معدنی و سیستمهای تصفیه آب ، بخش فیلتراسیون میباشد. ترکیه سازنده سیستمهای فیلتراسیون برای مصارف معدنی ، بازیابی AES شرکت آب ، مواد غذایی و تصفیه آب میباشد. به عنوان نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از AES همکاری ما با شرکت فروش از سال 2011 آغاز گردیده است و تا کنون قراردادهایی برای تامین تجهیزات یک کارخانه تصفیه شکر و باطله مواد معدنی منعقد و در حال مذاکره برای تامین تجهیزات 2 کارخانه تولید کائولن در ایران میباشیم. تجهیزات ساخت این شرکت در بازارهای آسیای میانه ، جمهوری های سابق شوروی و ایتالیا در حال کار میباشد.
                                                 
                                                                      


دانلود کاتالوگ ها