شرکت CINTASA S.A اسپانیا

شرکت CINTASA S.A
بخش عمده ای از فعالیتهای سابق شرکت مینتک مربوط به طراحی، ساخت و اجرای
سیستمهای انتقال مواد بوده است که در فرم و ساختار جدید شرکت نیز این امر وزن زیادی را به خود اختصاص داده است. همکاری ما با شرکت CINTASA به عنوان شرکت پیشرو در زمینه تجهیزات انتقال مواد در اروپا بالاتر از نمایندگی انحصاری فروش محصولات بوده و دو شرکت در این زمینه اقدام تبادل اطلاعات و دانش فنی نموده و در این زمینه قراردادهای مشترک کاری نیز تا به حال به مرحله اجراء رسیده است

           

       
دانلود کاتالوگ ها