پروژه های سال 91 و 92

لیست پروژه های مهم سال 91 و 92

رديف

موضوع پروژه

كارفرما

نوع همکاری

وضعيت

1

طراحی و ساخت سیستم آماده سازی و تزریق فلوکولانت past  تیکنر مجتمع مس میدوک


طرح جامع آب مس

EPC

در حال بهره برداری

2

طراحی و ساخت سیستم آماده سازی و تزریق فلوکولانت تیکنر باطله -  مس سونگون

موسسه امین

EPC

در حال بهره برداری

3

طراحی و ساخت سیستم آماده سازی و تزریق فلوکولانت تیکنر کنسانتره-  مس سونگون

موسسه امین

EPC

در حال بهره برداری

4

طراحی ، ساخت و اجرای تانک همزن اسلاری- فولاد ایرانیان سیرجان

فکور صنعت

EPC

در حال بهره برداری

5

طراحی ، ساخت و اجرای همزن های پالایشگاه خاتون آباد

فکور صنعت

EP

در حال بهره برداری

6

تامین فیلتر پرس مس چهل کوره – زاهدان  توسط شرکت AES

طرح جامع آب-نورهان تدبیر

P

اتمام قرارداد

7

تامین  فلوکولانت و تیکنر مس چهل کوره – زاهدان  توسط شرکت MIP Process

طرح جامع آب-نورهان تدبیر

P

اتمام قرارداد

8

طرح و احداث واحد لیچینگ مس کهیاز اردستان

گوهر فام پارسیان

EP

در حال بهره برداری

9

طراحی کارخانه فلوتاسیون روی سولفیدی – اکسیدی زنجان

مهندسی سرب و روی

E

اتمام قرارداد

10

طراحی پایه و تفصیلی و احداث طرح جمع آوری ، احداث پمپ خانه، همزن و انتقال باطله

شرکت کل گهر

EPC

در حال بهره برداری

11

طرح احداث کارخانه تولید خاک سرخ جزیره لارک ( سوپر فاین)

استاسکو

E

اتمام قرارداد

12

طرح احداث واحد 500 تن در روز آهک هرمزگان

سیمان هرمزگان

E

اتمام قرارداد

13

طراحی تفصیلی کوره آند شماره 4 سرچشمه به عنوان همکار شرکت نیپک و اتوتک

مس سرچشمه

E

در حال بهره برداری

14

طرح احداث هیپ لیچینگ مس 5000 تن در سال


E

اتمام قرارداد