پروژه های سال 95 و 96

لیست پروژه های مهم سال 95 و 96


رديف

موضوع پروژه

كارفرما

نوع همکاری

وضعيت

1

خرید و ساخت تجهیزات خشک کن دوار و غبارگیر و مطعلقات(با مشارکت کیمیا ماشین البرز)

مانا

PC

در حال بهره برداری

2

خرید و ساخت تجهیزات مربوط به همزن بخش آهک پروژه کاتد

بابک مس ایرانیان

EPC

در حال بهره برداری

3

طراحی و ساخت سیستم انتقال مواد پروژه فولاد اروند

سارایه اسپانیا

EPC

در حال بهره برداری

4

طراحی و ساخت فیدر پروژه فولاد اروند

سارایه اسپانیا

EPC

در حال بهره برداری

5

خرید و ساخت تجهیزات بارگیرخانه به همراه تمام متعلقات پروژه شرکت توسعه ملی 

فرازین و رامپکو

PC

در حال بهره برداری

6

طراحی و ساخت سیستم انتقال مواد پروژه شرکت توسعه ملی

فرازین و رامپکو

PC

در حال بهره برداری

7

خرید و ساخت سازه فلزی نوار نقاله مربوط به ناحیه 120(با مشارکت کیمیا ماشین البرز)

معیارصنعت

PC

در حال بهره برداری

8

ساخت Vibrating Feeder برای پروژه گندله سازی گهر زمین

آسفالت طوس

PC

در حال بهره برداری